A więc stało się, oficjalnie potwierdzona została tożsamość Łażacego Łazarza przez niego samego.

Ale przecieź nie o nazwisko tutaj najbardziej chodziło, tylko o wszystkie niejasności, które ciągną się za Tomaszem Parolem od lat.

O Centrum Obrony Interesów Narodu Polskiego im. Ryszarda Kuklinskiego.W jakim celu? Jak pisał działacz polonijnyAndrzej M Salski:

Jak zwykle w tego typu informacjach o powstaniu w Polsce jakies nowej organizacji, byl w niej apel do Polonii o przesylanie pieniedzy na szczytna dzialalnosc w nim wymieniona.

Pech chciał, że Centrum nie uzyskało zgody na używanie nazwiska pułkownika do firmowania swej działalności.

O działałność w firmie VOS Logistics, niejasne obowiązki jej prawnika, Tomasza Parola, wedle jego własnych słów sprowadzające się do tworzenia faktur i omijania przepisów podatkowych (Zmniejszenie obciążeń podatkowych jest dopuszczalne pod warunkiem wykorzystywania do tego celu legalnych metod działania. Ukrywanie prawdziwych rozmiarów swojej działalności pod cudzym nazwiskiem lub nazwą w celu zmniejszenia obciążeń fiskalnych jest sprzeczne z prawem. Podatnicy, którzy działają w ten sposób, ponoszą odpowiedzialność nie tylko podatkową, ale także karną skarbową.).

O spółkę Ok-ko, wydawcę Nowego Ekranu, na której czele stoi 88-letnia staruszka. Tuż przed startem Nowego Ekranu jej dotychczasowi właścieciele, Jerzy Klasicki I Tadeusz Opara, pozbyli się udziałów w spółce cedując ją na 88-letnią osobę nie mającą żadnego udokumentowanego doświadczenia biznesowego. Czy mamy do czynienia ze "słupem" i podobnie, jak w przypadku VOS Logistics podejrzeniem o  firmanctwo(Zgodnie z treścią art. 113 o.p., jeżeli podatnik za zgodą innej osoby, w celu zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej lub jej rzeczywistych rozmiarów, posługuje się lub posługiwał się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą tej osoby, osoba ta ponosi solidarną odpowiedzialność z podatnikiem całym swoim majątkiem za zaległości powstałe podczas prowadzenia tej działalności. Firmantem jest więc osoba, która w związku z prowadzoną na własny rachunek działalnością powinna być podatnikiem, a zataja to, posługując się „tożsamością” innej osoby.)?